Obec

Začlenění obce:

Kraj: Vysočina

Podhůří: Českomoravská Vysočina

Nářečí: horácké

Mikroregion: Velkobítešsko

Obec Březské je tvořena dvěma částmi:

  • severní část – vlastní obec – 145 obyvatel
  • jižní část – Krevlický dvůr – zbytkový statek po 1. pozemkové reformě po 1. světové válce – 54 obyvatel

Zasazení obce do krajiny:

Katastr Obce Březské je velmi protáhlého tvaru, přičemž nejužší místo je 200 m a celková délka katastru od severu k jihu vzdušnou čarou je přes 11 km. Katastr Obce Březské sousedí s katastrem Města Velká Bíteš, vzdálenost po silnici je 7 km. Do Velkého Meziříčí je vzdálenost 20 km, do Brna asi 40 km. Krajské město Jihlava je vzdáleno 55 km.
Nadmořská výška je 470 m. Krajina obce je mírně kopcovitá, pole jsou střídána jehličnatými lesy. Celkové zalesnění katastru Březské je asi z 1/2 jeho výměry.
Pod obcí Březské se stéká potok Březinka a Borovinka a ten se u zastávky ČD vlévá do říčky Halda. U obce jsou dvě vodní plochy, obecní rybník za dráhou a požární nádrž na západní straně obce . Obě vodní plochy byly v poslední době revitalizovány.
Hranice katastru s obcí Níhov je tvořena třemi rybníky a to: Bařina (známý jako Níhovský rybník), soukromý rybník p. Tomka a rybník Halda.
U rybníka Bařina je na katastru obce Březské chatová oblast – asi 25 chat .

Heraldika:

Obec nemá vlastní znak, prapor. Počet obyvatel obce Březské k 1.1. 2012 je 199 lidí. V Obci Březské je 75 domů, z toho je 64 trvale obydleno.Převážná část obyvatel se hlásí k římskokatolické církvi.Celková rozloha katastru Obce Březské je 679,4518 ha.

Památky:

K přírodním památkám patří chráněné lípy a tzv. Býčí skála, zajímavý kamenný útvar pod rybníkem Halda. Škola byla otevřena v r. 1904 a zrušena v r. 1980 a prodána.
Dominantou obce je kaple z r. 1927 zasvěcená „Nanebevzetí Panny Marie“. V dolní části obce je upravený památník padlým 1. a 2. Světové války.

Základní údaje o sítích a vybavenosti:

elektřina – ano

vodovod – ano

plyn – ano

kanalizace – ne

kabelová televize – ne

Turistika:

Přes obec Březské vede několik značených turistických cest a je zde přehledná mapa Velkomeziříčska. Stravovací a ubytovací možnosti v obci nejsou.

Firmy:

V obci je středisko zemědělského podniku NIVA a.s. Vlkov, a dále jsou zde pouze podnikatelé v oboru zemědělství.