Kultura

Společenské dění a kultura:

Společenské dění je zajištováno Sborem dobrovolných hasičů a obecním úřadem. Jsou pravidelně pořádány:
leden – společenský ples
masopust – ostatkový průvod
30.4. pálení čarodějnic
květen – dětský karneval
velikonoční pomlázka
svátek svatého ducha – Královničky
červenec – dětský den
srpen – pouť
advent – vánoční tvoření, rozsvěcování vánočního stromu, zdobení perníčků
prosinec – bruslení, turnaj ve stolním tenise
31.12. – Silvestrovské posezení