VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – Cesta k Boží muce

14:37

Obec Březské vyhlašuje výběrové řízení na realizaci stavby „KOMUNIKACE BŘEZSKÉ, LOKALITA U BOŽÍ MUKY“. Jedná se o vybudování místní a účelové komunikace včetně odvodnění a zpevnění přiléhajícího břehu. Výzvu najdete na http://http://www.brezske.cz/uredni-deska/ostatni/

Přidejte svůj komentář k příspěvku.

Váš komentář: