Ordinace praktického lékaře Osová Bítýška

Žádný komentář

oznamuje, že dne 27.10.2016 nebude ordinovat z důvodu čerpání dovolené.
Možnost ošetření u Mudr. Pejchalové ve Velkém Meziříčí

OZNÁMENÍ

Žádný komentář

o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí.
Obec Březské podle ustanovení §45 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí, a na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Velké Meziříčí č.j. OO-6/2015-746 oznamuje, že v budově Obecního úřadu, v místnosti knihovny, v období od 19.10.2016 do 2.11.216, vždy v pracovních dnech od 8:00 do 14:00 hod, bude vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený přepracováním na digitalizovanou katastrální mapu v katastrálním území Březské obce Březské.
Dne 19.10.2016 v době od 13:00 do 17:00 hod bude veřejnému nahlédnutí na OÚ v Březském přítomen zaměstnanec katastrálního úřadu. V ostatních dnech bude požadované údaje poskytovat osoba pověřena obcí.
Do obnoveného katastrálního operátu je možné nahlédnout i nahttp://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx
Celé oznámení najdete na
http://www.brezske.cz/uredni-deska/ostatni/

Poplatky SKO

Žádný komentář

Obecní úřad Březské oznamuje, že zahájil vybírání poplatků za svoz komunálního odpadu za rok 2016.
Poplatky letos činí 350,-Kč / osobu. Občané do 7 let a nad 70 let mají slevu 30%, tj. zaplatí 245,-Kč / osobu.
Platit můžete hotově každé úterý od 18:00 na obecním úřadě nebo bezhotovostně převodem na účet 10024751/0100. Jako variabilní symbol uveďte číslo popisné.

Obecní symboly

Žádný komentář

ZNAK BŘEZSKÉ – PLAKÁT Jelínek+ZdubaVe středu 22.6.2016 převzala starostka obce Marie Sýkorová z rukou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České Republiky Jana Hamáčka dekret opravňujících k užívání obecních symbolů (vlajek a znaků).
Popis znaku obce Březské: ve stříbrno-černě děleném štítě nahoře položené červené brány, dole položená, oboustranně uťatá březová větev přirozené barvy se třemi svěšenými zlatými listy.
Popis vlajky obce Březské: list tvoří čtyři vodorovné pruhy, bílý, červený, bílý a černý v poměru 2:1:5:8. V černém pruhu kosmo tři svěšené žluté březové listy vedle sebe. Poměr šířky k délce listu je 2:3.
Znak i vlajky pro naši obec vytvořili pánové Jaroslav Jelínek a Jan Zduba, kterým patří velké díky.

POUŤ 2016

Žádný komentář

V pátek 5.8.2016 od 17:00 nás čeká tradiční grilování na parku pod lipami (za ošklivého počasí KD). V sobotu večer pouťová zábava se skupinou FEAR. V neděli 7.8.2016 bude v 11:00 u místní kaple sváteční mše a od 16:00 bude na parku hrát skupina TOTO Band.
Všechny Vás srdečně zve starostka a místní Sbor dobrovolných hasičů

KRÁLOVNIČKY ve Březském

Žádný komentář

Pokud chcete o tomto zvyku vědět více, navštivte nové webové stránky http://kralovnicky-cz.webnode.cz/

Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí

Žádný komentář

Na katastrálním území Březské bude provedena revize souladu údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu. Revize potrvá v období od 6.4.2015 přibližně do 31.8.2015. Při revizi budou zjišťovány změny a ověřován dosavadní stav předmětů katastru nemovitostí. Tato revize předchází digitalizaci katastrálních map, které proběhne v letošním roce. Celá oznámení o průběhu akce najdete na http://www.brezske.cz/uredni-deska/ostatni/