Víceúčelové hřiště

Žádný komentář

Víceúčelové hřiště je připraveno na novou sezónu. Rezervace možné u Lenky Kamínkové, tel. 721158755

Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí

Žádný komentář

Na katastrálním území Březské bude provedena revize souladu údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu. Revize potrvá v období od 6.4.2015 přibližně do 31.8.2015. Při revizi budou zjišťovány změny a ověřován dosavadní stav předmětů katastru nemovitostí. Tato revize předchází digitalizaci katastrálních map, které proběhne v letošním roce. Celá oznámení o průběhu akce najdete na http://www.brezske.cz/uredni-deska/ostatni/

Prodej stavebních parcel

Žádný komentář

Obec Březské nabízí k prodeji stavební parcely dle schváleného územního plánu, určené pro výstavbu rodinných domů. Pozemky se nachází na okraji obce u komunikace k obci Březí. Jedná se o parcely o výměře cca 1000 m2. Parcely budou v nejbližším období zasíťovány (vodovod, elektřina, plyn, děšťová kanalizace a veřejné osvětlení).
Cena je 200,- Kč / m2 včetně zasíťování.
Zájemci se mohou přihlásit na Obecním úřadě ve Březském  každé úterý od 18:00 do 20:00 nebo na mobilu 724 159 582 přímo u starostky obce

Sdružení žen „Na parku“

Žádný komentář

Mladé maminky z obce Březské založily sdružení „Na parku“, více o jejich činnosti na www.naparku.wz.cz