Ordinace praktického lékaře oznamuje

Žádný komentář

že ve čtvrtek 26.11.2015 bude změněna ordinační doba a to na 9:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00

Rozsvěcování vánočního stromu

Žádný komentář

Zastupitelstvo obce Vás srdečně zve na slavnostní rozsvěcování vánočního stromu v sobotu 28.11.2015 v 17 hodin. Nádoby na punč, medovinu a čaj sebou.

Obecní úřad oznamuje

Žádný komentář

že zahájil vybírání poplatků za svoz komunálního odpadu za rok 2015.
Poplatky letos činí: 350,-Kč / osobu
245,-Kč / osobu (osoby do 7let a nad 70let)
Platit můžete každé úterý od 18:00 do 20:00 na obecním úřadě nebo bezhotovostně na účet č. 10024751 / 0100, jako variabilní Symbol uveďte číslo popisné.

Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí

Žádný komentář

Na katastrálním území Březské bude provedena revize souladu údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu. Revize potrvá v období od 6.4.2015 přibližně do 31.8.2015. Při revizi budou zjišťovány změny a ověřován dosavadní stav předmětů katastru nemovitostí. Tato revize předchází digitalizaci katastrálních map, které proběhne v letošním roce. Celá oznámení o průběhu akce najdete na http://www.brezske.cz/uredni-deska/ostatni/