Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Žádný komentář

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie dne 28.5.2015. Čtěte více na www.www.brezske.cz/uredni-deska/ostatni/

Informace k dani z nemovitých věcí v roce 2015

Žádný komentář

Informační letáky najdete na našich stránkách www.www.brezske.cz/uredni-deska/ostatni/

Královničky

Žádný komentář

Svatodušní obchůzka dívek po vsi s prováděním obřadních zpěvů a tanců v neděli 24.5.2015, začátek v 15 hodin
Žehnání ratolestí v pátek 22. května v 18 hodin při mši svaté ve farním chrámu sv. Jana Křtitele ve Velké Bíteši.
K dispozici jsou také nové webové stránky www.kralovnicky-cz.webnode.cz
Od 16 hodin bude hrát na parku cimbálová muzika MAJERÁN

Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí

Žádný komentář

Na katastrálním území Březské bude provedena revize souladu údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu. Revize potrvá v období od 6.4.2015 přibližně do 31.8.2015. Při revizi budou zjišťovány změny a ověřován dosavadní stav předmětů katastru nemovitostí. Tato revize předchází digitalizaci katastrálních map, které proběhne v letošním roce. Celá oznámení o průběhu akce najdete na http://www.brezske.cz/uredni-deska/ostatni/