Královničky 2014

Žádný komentář

Dne 8. června 2014 se v naší vsi ukuteční svatodušní obchůzka dívek po vsi s prováděním obřadních zpěvů a tanců. Začátek obchůzky v 15 hodin. Obchůzka bude zakončena na parketu pod lipami, kde na Vás bude čekat bohaté občerstvení.
Žehnání ratolestí v pátek 6. června při večerní mši svaté ve farním chrámu sv. Jana Křtitele ve Velké Bíteši

MAS MOST Vysočiny

Žádný komentář

 

Místní akční skupina (MAS) je právnická osoba založená na principech místního partnerství za účelem podpory a rozvoje venkovského regionu.
Jde o společenství občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci), které spolupracují na rozvoji venkova při získávání finanční podpory z Evropské unie a z národních programů pro svůj region. MAS MOST Vysočiny musí mít stanoven statut, jednací řád, strukturu a být registrována u MV ČR.
MAS se snaží koordinovat rozvoj venkova vytvořením integrované strategie místního rozvoje s ohledem na místní potřeby a potenciál. Na základě této strategie pak MAS vyhlašuje, posuzuje a vybírá jednotlivé typy aktivit a projektů, kterým následně zprostředkovává financování z výše zmíněných veřejných zdrojů.
Obec Březské, OS Na parku a SDH Březské se zapojili do tréninkové výzvy MAS MOST Vysočiny v rámci Programu rozvoje venkova ČR zaměřenou na podporu regionálních tradic a získala dotaci na pořádání tradičního Dětského karnevalu ve výši 5000,- Kč

Pozvánka na pouť ve Březském

1 komentář

Ve Březském proběhne v sobotu 9. srpna a v neděli 10. srpna 2014 tradiční pouť.

Pokračování příspěvku…

Prodej stavebních parcel

Žádný komentář

Obec Březské nabízí k prodeji stavební parcely dle schváleného územního plánu, určené pro výstavbu rodinných domů. Pozemky se nachází na okraji obce u komunikace k obci Březí. Jedná se o parcely o výměře cca 1000 m2. Parcely budou v nejbližším období zasíťovány (vodovod, elektřina, plyn, děšťová kanalizace a veřejné osvětlení).
Cena je 200,- Kč / m2 včetně zasíťování.
Zájemci se mohou přihlásit na Obecním úřadě ve Březském  každé úterý od 18:00 do 20:00 nebo na mobilu 724 159 582 přímo u starostky obce

Sdružení žen „Na parku“

Žádný komentář

Mladé maminky z obce Březské založily sdružení „Na parku“, více o jejich činnosti na www.naparku.wz.cz

Spuštění oficiálního webu obce Březské !!!

Žádný komentář

Dobrý den,

vítejte na oficiálních stránkách obce Březské.

Pokračování příspěvku…